Pridruži se!
Blog
Članci o destinaciji
$('#selCountryNews').change(function(){ if($(this).val()) lx('/'+INCDIR+'/x.php?selCountryNews='+$(this).val(), '#selCityNews'); else $('#selCityNews').html('').prop('disabled', true); }); $('#selCityNews').change(function(){ if($(this).val()) document.location=$(this).val(); });

Pridružite nam se

Bor, istorijat grada i turističke atrakcije

Bor, istorijat grada i turističke atrakcije

Teritorija Opštine Bor se nalazi u središnjem delu istočne Srbije u Timočkom basenu. Površina područja opštine iznosi 856 km2, i u ovom pogledu spada u veće opštine u Srbiji. Područje opštine se graniči sa opštinama Majdanpek, Negotin, Zaječar, Boljevac, Despotovac i Žagubica. U 14 naselja opštine živi 55.817 stanovnika

Područje opštine Bor je povezano čitavim spektrom saobraćajnih niti i sa Dunavom i sa Koridorom 10 i sa međunarodnim prelazima prema Rumuniji odnosno Bugarskoj. Putevi Bor-Paraćin, Bor-Zaječar-Niš, Bor-Sokobanja ovo područje povezuju sa Pomoravljem, južnom Srbijom, susednom Bugarskom i Rumunijom. Sa đerdapskom magistralom područje je povezano regionalnim putevima: Bor-Donji Milanovac, Bor-Negotin-Kladovo i Bor-Požarevac-Smederevo. Mreža i kvalitet lokalnih puteva na području opštine Bor u poređenju sa više krajeva centralne Srbije je bolje rešeno. Sa glavnim železničkim magistralama Bor je povezan železničkom prugom Bor-Niš u pravcu juga, Bor-Beograd u pravcu severa i Bor-Negotin-Prahovo ka Dunavu.

Bor poseduje aerodrom, što omogućava stvaranje uslova i za vazdušni saobraćaj, a to će biti od izuzetnog značaja za razvoj turizma i privrede u ovom kraju Njegovo dalje opremanje, prošurenje i modernizacija su trajni zadatak.

Istorija

Bor se prvi put spominje u istorijskim izvorima u 18. veku, kada se  nalazio u sastavu Timočke krajine, koja je bila, u administrativnom pogledu sastavni deo Vidinskog sandžaka. 1844. godine imao je 58 kuća sa 230 stanovnika. Po narodnom predanju, prvu kuću u Boru, sazidaoje Petko Dulkan, koga su Turci  proterali sela Osanice u Homolju. Selo Bor dobilo je ime  po jednom velikom boru koji je rastao u njegovoj blizini. Godine 1833. istočna Srbija (timočka dolina sa Crnom Rekom, Krajinom i Ključem), oslobođena je od Turaka i prisajedinjena Srbiji. Kroz čitav 19. vek, zahvaljujući bogatim rudarskim tradicijama, okolina Bora je bila u žiži interesovanja tragača za zlatom – stranih i domaćih naučnika i istraživača  ali i avanturista. U blizini Bora, u Zlotskoj pećini nađeni su ostaci prvog naselja u ovom kraju koji datiraju iz vremena od pre 5000 godina.

Legenda o pronalasku rude

Po popisu iz 1900. godine Bor selo ima 775 stanovnika i 146 kuća, nastanjeno je vlaškim stanovništvom, koje se bavilo stočarstvom, pčelarstvom, gajenjem vinove loze ... Počev od pomenute godine, inženjer Franjo Šistek, dolazi  redovno u Bor i vrši prospekciju terena. Legenda kaže, da je u proleće 1902. godine radio bez ikakvih rezultata mesec i više dana. Kada je već prekinuo rad radnika i spremao se na put, ostao je dobrovoljno da radi Meždinović Pavle, dečak od 16 godina, koji je samo nakon jednog sata, pijukom udario rudu, odvalio parče i doneo inženjeru Šisteku. Vlasnik koncesije za otvaranje rudnika, Đorđe Vajfert, nije bio posebno razočaran činjenicom, što je Šistek tražeći zlato u Boru, našao bakar. Seljaci jesu, verovali su da se u brdima njihovog sela krije zlato i daće se tako obogatiti.

Dolazak Francuza

Vajfert je 1904. godine prodao koncesije francuskoj banci Mirabo u Parizu, gde je formirano Francusko društvo borskih rudnika. Dolaskom Francuza u Bor selo, u kome su kuće bile od brvana, pokrivene slamom ili ćeramidom, izgled mesta se u potpunosti menja i transformiše u rudarsku koloniju sa nizom dugačkih prizemnih zgrada. Bor postaje multinacionalna i multikonfesionalna sredina u kojoj koegzistiraju raznorodne etničke grupe: Rusi, Francuzi, Italijani, Nemci, Mađari, Česi, Makedonci, Hrvati, Slovenci. Francusko društvo borskih rudnika finansira izgradnju pravoslavne crkve, posvećene Sv. Đorđu – 1912. godine, kao i rimokatoličke, posvećene svetom Ljudevitu, 1928. godine.

Status grada Bor je dobio 30. maja 1947. godine. Brzo se širio i postao rudarski i industrijski centar domaćeg, evropskog i svetskog značaja. Bor se ubrzano razvijao, a rudarstvo i metalurgija u dugom periodu daju obeležje ekonomskog razvoja ne samo opštine Bor nego i istočne Srbije. Do sredine 90-ih godina prošlog veka, RTB Bor je zapošljavao oko 14.000 radnika. Pored rudarstva i metalurgije ubrzo su se razvijale i druge privredne grane i društvene delatnosti. Bor postaje privredni, obrazovni, zdravstveni, kulturni i sportski centar istočne Srbije

Privreda

Osnovne privredne delatnosti su rudarstvo i metalurgija. Bor je u dugom periodu obrazovni, zdravstveni i kulturni centar istočne Srbije. Tehnički fakultet osnovan je 1961. god. Danas ima 6 odseka sa oko 1.500 studenata. Narodna biblioteka – stožer pisane reči, sa izuzetnim fondom knjiga i mrežom biblioteka po selima, predstavlja riznicu kulture opštine. U zdravstvenim ustanovama opštine radi preko 160 lekara, od kojih su oko 110 specijalisti različitih struka. Javna ustanova Sportski centar, jedan je od najlepših objekata ove vrste u Srbiji. Sadržaji i funkcionalnost ovog objekta omogućavaju čitav spektar masovnih, sportskih, kulturnih, sajamskih i drugih priredbi i takmičenja. Grad i većina naseljenih mesta priključena je na centralni vodovod. Ostala sela imaju lokalne vodovode sa zdravom pijaćom vodom.

Destinacije

Zlotske pećine

Istočna podgorina Kučaja u istočnoj Srbiji, naročito okolina sela Zlot , veoma je bogata speleološkim lolalitetima. Ističu se Lazareva pećina, Vodena, Mandina, Vernjikica i Hajdučica. Ispitana je i kraška jama Stojkova ledenica. Svi ovi objekti poznati su pod zajedničkim nazivom Zlotske pećine.

Hajdučica je dugačka 723 m i bogata je nakitom, Mandina pećina je dugačka 410 m i sadrži obilje stalaktita i stalagmita. Vodena pećina je dužine 180 m, a Stojkova ledenica sadrži horinzontalne i vertikalne delove kanala. Sve one za sada su dostupne samo speleolozima. Za turističke posete uređena je Lazareva pećina.

Borsko jezero

Biser turizma opštine Bor. Nalazi se u podnožju planine Crni Vrh, na udaljenosti 17km od Bora na nadmorskoj visini od 438m. Jezero ima površinu od 30 ha, najveća dubina iznosi 48 m, a temperatura vode u letnjim mesecima doseže 25 stepeni celzijusa, što je idealno za kupanje. Jezero je okruženo listopadnim i četinarskim šumama, cvetnim livadama i zelenim pašnjacima. Iznad jezera dominira pseudo vulkanska kupa Tilva Njagra. Svake godine u vode jezera se ubacuje po nekoliko tona riblje mlađi, sa ciljem da se obogati i poveća riblji fond. Borsko jezero, sa čistom i prozirno bistrom planinskom vodom, omiljeno je mesto sportskih ribolovaca istočne Srbije i šireg regiona.

Od smeštajnih kapaciteta na raspolaganju gostima su: Hotel ''Jezero'', Konačište ''Vertigo'' i Dečje odmaralište „Savača“.

Brestovačka banja

Smeštena u prekrasnom ambijentu rečice Pujice i stoletne šume površine 90 ha sa epitetom najveće banjske šume u Evropi, samo 8 km jugozapadno od Bora, na nadmorskoj visini od 385m. Spada u najstarije banje u Srbiji, a prema arheološkim nalazima nju su koristili Rimljani i Vizantijci. Svoj pun procvat doživela je u doba Miloša Obrenovića. Iz tog perioda su vrlo značajni objekti, koji su kao kulturno dobro pod zaštitom države: tursko kupatilo (hamam), konak kneza Miloša izgrađen 1837. god, dvorac Aleksandra Karađorđevića (1856), ugostiteljski objekat „Izletnik“, „Okružna zgrada“, letnjikovac kralja Petra I (1906), takođe imaju spomeničku vrednost. U konaku je smeštena istorijsko-etnološka postavka Muzeja rudarstva i metalurgije iz Bora.

Vode ove banje spadaju u red najlekovitijih u nas, a Baron Herder ih je poredio sa vodama austrijskih i švajcarskih banja. Na lekovitost voda utiče sadržaj i međusobni odnos raznih hemijskih elemenata i mikroelemenata (kalijum, kalcijum, fluor, natrijum, silicijum, hlor, jod, brom, magnezijum, oksidi gvožđa, aluminijuma, litijuma, mangana, cinka, rubidijuma, kobalta, bakra i fosfata, kao i blago radioaktivni elementi uran, radijum i radon). Postoji 10 termomineralnih izvora, sa temperaturom od 32 do 40 stepeni celzijusovih. U ovoj banji uspešno se leče oboljenja kičmenog stuba, kostiju, zglobova, mišića, kože. Banjske vode pomažu u lečenju opšte iscrpljenosti organizma, posledica povreda, reume, bolesti nervnog sistema, oboljenja perifernih krvnih sudova, zapaljenja ženskih polnih organa.

U banji su u funkciji sledeći smeštajni kapaciteti: „Srpska kruna“, „Klub RTB-a“, vila “Toplica“, „Lucija“, „Košuta“, „Biljana“.

Gradjevinski smeštajni objekti u Brestovačkoj banji u 19. veku

Za vreme vladavine Kneza Aleksandra Karađorđevića (1842-1858) banju Brestovačku su posećivali pripadnici vladarske porodice i druge znamenite i ugledne ličnosti. To joj donosi epitet mondenskog mesta. Knez Aleksandar je 1856. podigao reprezentativnu građevinu - dvorac-letnjikovac i niz pratećih objekata u neposrednoj okolini kao što su: „Ađutantski konak“, kuhinja, Vidikovac, koji danas ne postoje. Nešto kasnije u vreme Srpsko-turskih ratova (1876-1878) u Brestovačkoj banji je improvizovana vojna bolnica kojom je rukovodio čuveni lekar Stevan Mačaj.

Krajem 19. veka banjski lekar je bio Laza Ilić i u to vreme je podignut još jedan i danas reprezentativan objekat „Gostiona sa Kur salonom“ danas poznat kao „Izletnik“. U to vreme smatralo se da je to prvi hotel u banjama Srbije.

Planina Crni Vrh

Od Bora je udaljen 30 km. Planina je dobro povezan asfaltnim putem Bor-Žagubica sa većinom krajeva Srbije i susednih zemalja. Najkvalitetnije bukove šume u nas, a možda i u Evropi, prijatna planinska klima, sa sedativno-terapijskim i stimulativnim delovanjem, bujno zelenilo leti i duboki snežni pokrivač zimi koji se zadržava i do kraja maja meseca, čine ovu planinu privlačnom tokom cele godine. Odavno predstavlja metu turista i izletnika, zbog čega je i daleke 1952. god. na ovoj planini izgrađen Planinarski dom, a nešto kasnije uređen je teren za skijanje sa uspinjačom. Ovde je devedesetih godina započeta gradnja jednog od najvećih zimskih centara u Evropi „Jelen - Hyatt Regency“. Trenutno postoji ski-staza sa ski liftom dužine 1050 m i kapacitetom 90 mesta.

Planina Stol

Između Velikog i Malog krša i Deli Jovana smestio se Goli krš, čiji je uzdignuti deo pod nazivom Stol, drugi po visini vrh u opštini Bor. Od Bora je udaljen oko 20 km, a lako je dostupan iz pravca Krivelja, Bučja ili Donje Bele Reke i Luke.

Proređene šume, cvetne livade i pašnjaci daju planini veličanstven izgled. To ga čini izdvojenom horst planinom, sa padom slojeva do 40° prema zapadu. Zaravljeni vrhovi i strme litice pružaju pogodne uslove za planinarenje i ekstremne sportove kao što su parabolik i paraglajding, a šire područje je izuzetno za pešačke ture. Uređeno je 13 planinarskih pešačkih staza. U podnožju planine ima jakih vrela, dok se u podnožju planina ogleda u malenom planinskom jezeru. Smeštaj je moguć u Planinarskom domu sa depandansom tokom čitave godine. Gosti su planinari, zaljubljenici u sportsko pecanje, paraglajding, lovci, izviđači, rekreativci, izletnici i mnogi drugi ljubitelji prekrasnih predela i pejzaža.

Dubašnica

Lako dostupna asfaltnim putem iz pravca Borskog jezera, udaljena od Bora 35 km planinska visoravan Dubašnica, čini istočni deo Kučaja - najvećeg krečnjačkog kompleksa u Srbiji. Površina krasa Dubašnice je 82 km2. Smeštena je između kanjona Lazareve reke i particija starih vododrživih stena.

Nadmorska visina visoravni iznosi između 800 i 1000 metara. Najviši vrhovi su: Mošuluj i Stobari (1048m). Dubašnica je po svom litološkom sastavu kraška površ, rasčlanjena brojnim vrtačama i kanjonskim dolinama ponornica: Dubašnica, Demižloka, Bojale, Mikuljske i Pojenske reke.

Krečne naslage debljine i preko 200 m. Na ovom području površine 82 km2 „kriju“ izuzetnu podzemnu vodnu akumulaciju. Bogata je šumama, livadama i pašnjacima, kao i raznovrsnim vrstama divljači: jeleni lopatari, mufloni, divokoze, srne, divlje svinje, izuzetno je zanimljiva za lovce, planinare, speleologe i druge zaljubljenike prirode.

Kraška visoravan Dubašnica čini istocni deo planinskog masiva Kučaj – najvećeg krečnjačkog kompleksa u Srbiji, koji može da se podiči brojnim speleološkim objektima, specifičnim hidrološkim pojavama, vrletnom prirodom krečnjackih obronaka, nepreglednim pašnjacima i šumskim kompleksima, raznovrsnom florom i faunom. Rasčlanjena je brojnim vrtačama i kanjonskim dolinama ponornica Dubašnice, Demižloka, Vojale, Mikuljske i Pojenske reke. Ispod krečnih naslaga debelih i više od 200 metara sakupljaju se obilne podzemne vode. Na Dubašnici se kao biseri nižu prirodne lepote: vodopad na reci Tisnici i slapovi potoka Prerast, koji se uliva u reku; kamena kapija na potoku Prerast, velika i monumentalna poput kapija na Vratni; pećine Mandina, Burci i Velika u kanjonu reke Beljavine; jama Dubašnica (Budica jama) i Stojkova ledenica, poznata po ledu koji se zadrzava cele godine, a iz koje su stočari u letnjem period vadili komade leda radi napajanja stoke.

Dečije odmaralište Savača

Na samoj obali jezera nalazi se lokalitet Savača, poznat kao dečije odmaralište, pogodno za omladinski turizam i organizaciju sportskih kampova. Poseduje 250 ležajeva u okviru 33 sobe. Na pomenutoj površini nalaze se: 1 travnati fudbalski teren, 2 rukometna i 4 košarkaška terena, koji su osvetljeni za noćne utakmice. Za potrebe zimskih sportova postoji mogućnost uređenja staze za rekreativno skijanje i sankanje.

Podelite članak sa prijateljima

Tagovi: Bor, istorijat grada i turističke atrakcije, Korisne informacije, 1425

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Podelite svoje utiske i komentare


Budite prvi koji će ostaviti komentar


Podeli? facebook   Oceni:Slični članci
Kalendar manifestacija Negotin

Kalendar manifestacija Negotin

Mokranjčevi dani Svakog septembra, počev od 1966.godine, u Negotinu se odvija praznik muzike u spomen najvećem srpskom kompozitoru Stevanu Stojanović...
Servisne informacije i važni brojevi telefona - Negotin

Servisne informacije i važni brojevi telefona - Negotin

Bolnica Radno vreme: 00 -24 h Badnjevska 4 019 542 951 Hitna pomoc Radno vreme: 00 -24 h Badnjevska 4 019 547 124 Dom zdravlja Radno vreme: 07 - 21 ...
Negotin, istorija, kultura, turističke atrakcije

Negotin, istorija, kultura, turističke atrakcije

Opština Negotin se prostire na 1.089 kvadratnih km, na tromeđi Srbije, Rumunije i Bugarske. Opština je pretežno orijentisana na poljoprivredu i to na ...
initUseAbuse(); InitRateIt(); initKomForm(); InitScroller(); FBoxInit();
toolTip();

Daljinomer

Izdvajamo
Grčko-Srpski rečnik – pojmovi koji će Vam sigurno zatrebati u Grkoj

Grčko-Srpski rečnik – pojmovi koji će Vam sigurno zatrebati u Grkoj

Najčešće korišćene reči Potreban mi je prevodilac - Hrizomai derminea Zdravo - Yasu Dobro jutro - Kalimera Dobro veče - Kalispera Do viđenja -...
Obilazak Valjeva i manastira Jovanja i Pustinja

Obilazak Valjeva i manastira Jovanja i Pustinja

Provedite 5 ipo sati u Valjevu obilazeći najlepše delove grada i najpoznatije manastire u okolini - Manastir Jovanja i Manastir Pustinja!
Misterije istočne Srbije - deo 1 - Smederevska tvrđava

Misterije istočne Srbije - deo 1 - Smederevska tvrđava

Put ka istočnoj Srbiji započeli smo rano ujutro ~ 7h, plan za taj dan je bio da obiđemo Smederevsku tvrđavu, Viminacijum, Donji Milanovac, Manastir Vr...


Najaktivniji članovi
Marija J. Nikola Lopatic Stefan Vasiljevic Turisticka Organizacija Valjevo Predrag Markovic Pavle  Bobić Zoran B. Petar Slavkovic

Najposećenije
Kratak turistički vodič kroz Atinu

Kratak turistički vodič kroz Atinu

Atina je najeveći grad u Grčkoj. To je kosmopolitski i turistički centar republike. Mnogi turisti iz celog sveta dolaze da vide čudo Atinu i čuda koja...
Parga - moja iskustva kao putnika

Parga - moja iskustva kao putnika

Ispričaću Vam ukratko svoja iskustva iz Parge, s obzirom da sam i sam pre polaska dosta tražio po interenetu slične stvari ali nigde nisam naišao na k...
Šta videti u Pargi

Šta videti u Pargi

Odlazak u Pargu je nešto što bih obeležio kao OBAVEZNO. Pokušaću da navedem par najinteresantnijih stvari koje bih predložio da vidite u Pargi kako bi...
Pridruzi se

© 2016. Moja Avantura
društvena mreža za putovanja i zabavu - Pokreće izrada web sajtova beograd
Nudmo Vam izbor ideja za odmor i putovanje, kao i povoljne cene smeštaja u dogovoru sa vlasnicima smestaja. Mi ne možemo biti odgovorni za ispravnost cena i usluga koje su prikazane, pa Vas molimo da kontaktirate direktno sa oglašavačima. Letovanje 2016 Grčka, Turska, Crna Gora aranžmani za putovanja avionom i autobusom. Bikinis

Top